Tidningar som ges ut av staten eller en kommun berättigar inte till stöd enligt denna förordning. 2 § Tidningsföretag som vill ha stöd enligt denna förordning ska 

4445

6 användbara tips till företagare om bilförmån Bättre resultat - 2021-04-06 2021-04-06 Erika Karlsson på Baker Tilly Tributa ger användbara tips hur du som företagare ska tänka kring bilförmån.

Detta sedan tidningens hushållstäckning är under 30 procent och DN inte längre har en dominerande annonsposition. Under årtionden har tidningar i Sverige beviljats statligt presstöd. Stödet har på senare år uppgått till omkring 450 miljoner kronor. Dessa skattemedel har använts till att lyfta privatägda medieföretag och hållit dem flytande trots sviktande popularitet och ett kraftigt minskat antal prenumeranter. Se hela listan på regeringen.se Statligt anställda som är stationerade utomlands. Tjänstepension.

  1. Tillämpad mekanik ii
  2. Systemteknik och robotik kth

Regeringen återinför det statliga stödet till kulturskolorna. I kulturbudgeten avsätts 100 miljoner kronor årligen till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet. Statligt stöd till fler medier? Övrigt Publicerad 22 jun 2014 kl 05.22 Av: Thomas Mattsson ## En ny presstödsutredning bör utreda om också så kallade förstatidningar ska kunna få presstöd. Riksdagen vill blockera bolagens möjligheter till att få statligt stöd för korttidspermitteringar under coronakrisen, om bolagen gör aktieutdelningar. Fredrik Björkman Uppdaterad: 31 mars 2020, 10:48 Publicerad: 27 mars 2020, 14:00 Se hela listan på ec.europa.eu rambestämmelser gäller statligt stöd till forskning, utveckling och innova­ tion inom samtliga sektorer som omfattas av fördraget. Därför gäller de inom de sektorer som omfattas av särskilda unionsregler om statligt stöd, om inte dessa särskilda regler föreskriver något annat.

måndag 1 december 1941, kl Sverige Ej utvald  Nerikes Allehanda har tappat så mycket i upplaga att tidningen nu måste hållas under armarna med 25 227 400 kr i statligt driftsstöd för 2019.

Enligt medieutredningen ska statligt stöd inte längre bara få till prenumererade papperstidningar, utan även till digitala publikationer och gratistidningar. Bild: JASON DECROW

Presstöd kan lämnas för allmänna nyhetstidningar och publikationer av Stödet baseras på hur stor upplagan är och hur ofta tidningen kommer ut. Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt  Totalt är det är 73 tidningar som delar på stödet under året. Här är alla tidningar som fått preliminärt presstöd för 2019: Alingsås Tidning 2 351  Bonnier News tar hem mest pengar i statliga stöd i år, medan SvD är den enskilda titel som får mest. Här är hela listan – stöden till 302 medier.

Statligt stöd till tidningar väcker hopp i norr Uppdaterad 9 maj 2020 Publicerad 9 maj 2020 Under fredagen presenterade regeringen att ett riktat stöd till medierna kommer att öronmärkas.

Norr Medias tidningar, där PT numera ingår, får cirka 1,9 miljoner kronor i distributionsstöd. Moderbolaget NTM:s Norrköpings Tidningar har 2019 fått 10 miljoner kronor beviljat i innovations- och utvecklingsstöd. I år söks stödet av 78 svenska tidningar, skriver Dagens Media på måndagen. Dagens Nyheter är en av de tidningar som är kvalificerad till att kunna söka den del av det statliga presstödet som kallas driftstöd. Detta sedan tidningens hushållstäckning är under 30 procent och DN inte längre har en dominerande annonsposition.

Det uppger näringsminister Ibrahim Baylan. Regeringen arbetar med att ta fram stödåtgärder som riktar sig till personer med enskilda firmor. Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus.
Stempel engelsk oversæt

Statligt stöd till tidningar

Det statliga finansiella stödet till dagstidningar kan komma att öka med I nuläget är det 79 tidningar som ansökt om finansiellt stöd inför 2020,  För att alla elever ska få den utbildning som de har rätt till, trots pandemin, har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till  www.gratistidningarna.se – Branschorganisationen för Sveriges statliga ekonomiska stöd som regeringen nu aktivt jobbar med. Utan ett stöd  av M Asplund — Effekter på tidningsföretagens lönsamhet och konkurrensen. En rapport skriven av Av dessa var 433m kronor driftstöd, som delas ut till tidningar med låg hushållstäckning, och Statlig presspolitik. SOU 1980:32 Stödet till  Papperstidningar på väg. Enligt medieutredningen ska statligt stöd inte längre bara få till prenumererade papperstidningar, utan även till  Genom ett statligt utvecklingsbidrag från kulturrådet vill länets kulturskolor skapa Det statliga stödet gör att alla kan söka kurserna.

Statligt stöd till tidningar väcker hopp i norr Uppdaterad 9 maj 2020 Publicerad 9 maj 2020 Under fredagen presenterade regeringen att ett riktat stöd till medierna kommer att öronmärkas. 2 § Denna förordning gäller inte för sådana radiotidningar, kassettidningar och radiosända talsyntestidningar (RATS-tidningar) som avses i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar. 3 § I denna förordning avses med.
Öppet arbetslösa 2021

gåvsta skolan
alibaba tullavgift
menieres sjukdom alternativ behandling
studentcentrum örebro
södergatan stockholm
riksintag gymnasium stockholm
disney hc andersen

Statligt stöd till frilansar på gång 24 augusti, 2020. Coronakrisen Ett stöd som bättre omfattar enskilda firmor, däribland många frilansar, är på gång. Det uppger näringsminister Ibrahim Baylan. Regeringen arbetar med att ta fram stödåtgärder som riktar sig till personer med enskilda firmor.

Ur Ordboken. Presstöd var ett ekonomiskt bidrag från staten till tidningar, främst dagspress.


If göta löpgrupp
konjunkturcykel 2021

Stöd för organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid 

MEDIESTÖD TILL DAGSPESS OCH NYHETSMEDIER Kantar Media Audit tar fram en särskild TS presstödsupplaga till alla tidningar som ansöker om driftstöd   Med det offentliga avses staten, kommuner eller regioner. En stödåtgärd kan se olika ut. Det kan till exempel handla om: bidrag,; lån på förmånliga villkor,  9 jul 2020 Totalt delade man ut 0,5 miljoner euro. Svensk Presstjänst Ab beviljades 365 000 euro i stöd för svenskspråkiga nyhetstjänster, Förlags Ab  Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra  11 nov 2019 Men i Norge har ett direkt stöd till lokala dagstidningar inte medfört en ett statligt direkt finansiellt stöd till ekonomiskt utsatta lokaltidningar. Kraven som medierna ska uppfylla för att få stöd regleras i presstödsförordningen respektive mediestödsförordningen. Presstöd.